Zwijane Menu

Get your dropdown menu: profilki

10/01/2011

Lato/SummerWreszcie udało mi się zgromadzić i zeskanować wszystkie zdjęcia z wakacji. 144 zdjęcia które wyszły z 7 rolek filmu. Wybrałem 40 zdjęć, które były najciekawsze. A teraz, gdy jesień już trwa, przenieśmy się w czasie do ostatnich dni Czerwca.
Finnaly, i colect and scan all of pictures from this summer vacation. It was 144 poctures, from 7 negatives films. I chose 40 pictures. Now we have first days of autumn. But imagine you the time machine, get in and go to last days of june. Very hot, first days of summer 2011.

Wiatr wywiał mnie i Martę najpierw do stolicy na fonetyczno-dzieiwczo-żelazny Koncert/Me in Warsaw after  Iron Maiden concert and experimental musci band Fonetyka
Marta która przybyła także do stolicy w tym samym celu/ Martha, my friend, we was on  concerts Iron Maiden and Fonetyka


Plac zamkowy/ Old Town (Warsaw)
Kolega udziela wywiadu podczas Lubuskiego Lata Filmowego/ Friend A colleague interviewed on Lubuskie Film Summer 2011

Dziewczyna z Łagowa/Girl from Łagów
Widoki  z wieży na zamku w Łagowie/Views  from castle tower in Łagów

Ja. Zdjęcie by Bartosz Bednarz / Me, picture by Bartosz Bednarz

Gutek. Kolega ze szkoły, podczas festiwalu w Łagowie/ Gutek. Friend from my class. On festival in Łagów

Ekipa z zielonogórskiej TV/TV team from local television

Kumple ze szkoły od lewej- Hoja, Kuba, Gutek, Adam/ Friends from school. from the Left: Hoja, Kuba, Gutek, Adam

No comments:

Post a Comment