Zwijane Menu

Get your dropdown menu: profilki

10/11/2011

Lato cz. 2/ Summer part 2

Druga część (z trzech) zdjęć z wakacji, większość pochodzi ze Starej Morawy, koło Kletna. Tam właśnie spędzałem jedną czwartą moich wakacji. Pierwsze zdjęcie jest z festiwalu filmowego w łagowie i zamyka cykl zdjęć z Łagowa.  Zdjęcia zostały wykonane aparatem Yashica, na filmie Fomapan o czułości 100 ASA. W okresie między lipcem a sierpniem. / Second part (of three) pictures from vacation, lots of photos is  from Stara Morawa, near Kletno. There i was spend my holiday. First Picture are from Łagów film festiwal, and this is last picture of cycle from Łagów Photos. Pictures was made Yashica camera on Fomapan black and white negative film about sensitiveness ISO 100, adn was made between July and August.
Henry.
Lokomotywa kolejki w  nieczynnej, ale udostępnionej do zwiedzania kopalni złota w Złotym stoku/ Old mine train in closed gold mine, but open for tourist  in Złoty Stok.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (wejście do poczekalni, )/Niedźwiedzia Cave in Kletno. Waiting room entrance 


Poczekalnia w Jaskini niedźwiedziej/Waiting room in Niedźwiedzia Cave

Moja mama w kawiarni. (poczekalnia w Jaskini Niedźwiedziej)/My mother in cafe (waiting room in Niedźwiedzia Cave)


Moja Mama/ My Mother
Moja mama z bratem/My mother awith brother

Restauracja hotelowa w Hotelu Morawa w Starej Morawie/Hotel's restaurant in Hotel Morawa in Stara Morawa
Przewodnik twierdzy Kłodzko. Ubrana w mundur oficerski Armii Pruskiej / Tour Guide of Kłodzko fortress dressed in a Prussian army officer's uniform

1 comment: