Zwijane Menu

Get your dropdown menu: profilki

10/26/2011

Obiecałam, ze w moim kolejnym poście żadnych portretów i tak oto się ziściło klatki z różnych miejsc.
Miejsca fotografuję jak czuję.

Warszawa, Wisła, Tramwaj, pociąg

Warszawa centralna, Pałac Kultury i Nauki

Lublin, widok z jednego z akademików

Włodawa(moje miasto) tartak

Lublin, zdjęcie wykonane tuż pod Zamkiem

korytarz w moim bloku

 Okolice Włodawy(Adamki), leśna ścieżka


Kraków, jedna z dziesiątek pięknych uliczek

Kraków

10/22/2011

Snapshots

Kilka zdjęć z Natalią, Moniką i Martą, oraz zakamarki Świdnicy. / A few snapshots of Natalia, Marta, Monika and mystery places in Swidnica

Natalia
Natalia
Uniwersytet Wrocławski /Wroclaw Uniwersity
Park Południowy/ South Park (Wroclaw)
Monika & Marta
Monika

Monika & Marta
Monika
Dorota
Gdzieś w Świdnicy/Somwere in Swidnica

Świdnica

Cień wiatru / Sahodw of the wind (Świdnica)
 

10/17/2011

Portretów part 3

Może już trochę Was zanudzam tą monotonią portretów, ale obiecuję, ze w moim kolejnym wpisie nie pojawi się ani jeden portret!
Pozdrawiam ciepło w ten zimny wieczór
English: Maby portraits are boring and monotonous, but i promise
in my next post will be no portraits
I greet you in this cold evening10/11/2011

Lato cz. 2/ Summer part 2

Druga część (z trzech) zdjęć z wakacji, większość pochodzi ze Starej Morawy, koło Kletna. Tam właśnie spędzałem jedną czwartą moich wakacji. Pierwsze zdjęcie jest z festiwalu filmowego w łagowie i zamyka cykl zdjęć z Łagowa.  Zdjęcia zostały wykonane aparatem Yashica, na filmie Fomapan o czułości 100 ASA. W okresie między lipcem a sierpniem. / Second part (of three) pictures from vacation, lots of photos is  from Stara Morawa, near Kletno. There i was spend my holiday. First Picture are from Łagów film festiwal, and this is last picture of cycle from Łagów Photos. Pictures was made Yashica camera on Fomapan black and white negative film about sensitiveness ISO 100, adn was made between July and August.
Henry.
Lokomotywa kolejki w  nieczynnej, ale udostępnionej do zwiedzania kopalni złota w Złotym stoku/ Old mine train in closed gold mine, but open for tourist  in Złoty Stok.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (wejście do poczekalni, )/Niedźwiedzia Cave in Kletno. Waiting room entrance 


Poczekalnia w Jaskini niedźwiedziej/Waiting room in Niedźwiedzia Cave

Moja mama w kawiarni. (poczekalnia w Jaskini Niedźwiedziej)/My mother in cafe (waiting room in Niedźwiedzia Cave)


Moja Mama/ My Mother
Moja mama z bratem/My mother awith brother

Restauracja hotelowa w Hotelu Morawa w Starej Morawie/Hotel's restaurant in Hotel Morawa in Stara Morawa
Przewodnik twierdzy Kłodzko. Ubrana w mundur oficerski Armii Pruskiej / Tour Guide of Kłodzko fortress dressed in a Prussian army officer's uniform

10/04/2011

Portrety cz.2

Kolejna część moich portretów, pochodzą z wielu sesji, więc wybrałam po jednym ew kilku z każdej.
English:Next part of portraits by me. Pictures are from lots of sessions and i choose one picture from each.


kolejność losowa
Random orders
10/01/2011

Lato/SummerWreszcie udało mi się zgromadzić i zeskanować wszystkie zdjęcia z wakacji. 144 zdjęcia które wyszły z 7 rolek filmu. Wybrałem 40 zdjęć, które były najciekawsze. A teraz, gdy jesień już trwa, przenieśmy się w czasie do ostatnich dni Czerwca.
Finnaly, i colect and scan all of pictures from this summer vacation. It was 144 poctures, from 7 negatives films. I chose 40 pictures. Now we have first days of autumn. But imagine you the time machine, get in and go to last days of june. Very hot, first days of summer 2011.

Wiatr wywiał mnie i Martę najpierw do stolicy na fonetyczno-dzieiwczo-żelazny Koncert/Me in Warsaw after  Iron Maiden concert and experimental musci band Fonetyka
Marta która przybyła także do stolicy w tym samym celu/ Martha, my friend, we was on  concerts Iron Maiden and Fonetyka


Plac zamkowy/ Old Town (Warsaw)
Kolega udziela wywiadu podczas Lubuskiego Lata Filmowego/ Friend A colleague interviewed on Lubuskie Film Summer 2011

Dziewczyna z Łagowa/Girl from Łagów
Widoki  z wieży na zamku w Łagowie/Views  from castle tower in Łagów

Ja. Zdjęcie by Bartosz Bednarz / Me, picture by Bartosz Bednarz

Gutek. Kolega ze szkoły, podczas festiwalu w Łagowie/ Gutek. Friend from my class. On festival in Łagów

Ekipa z zielonogórskiej TV/TV team from local television

Kumple ze szkoły od lewej- Hoja, Kuba, Gutek, Adam/ Friends from school. from the Left: Hoja, Kuba, Gutek, Adam